Екипът на JRC провежда поредица от срещи в страната ни, в рамките на договор за подкрепа на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020Днес, 12.02.2020 г., експерти от Съвместния изследователски център на ЕК проведоха работна среща с екипа на Център за компетентност КВАЗАР, в рамките на която бяха обсъдени предизвикателствата, свързани с изграждането и развитието на центровете за компетентност в България. Целта на дискусията беше намирането на най-добри решения и препоръки за създаване на единна организационна среда в центровете, както и възможността за подсилване на техния административен капацитет.Екипът на КВАЗАР беше ръководен от акад. Чавдар Руменин и доц. Лъчезар Георгиев, които запознаха представителите на JRC с необходимостта от създаване на допълнителни мерки и подсигуряване на финансови ресурси за изграждане на управленски капацитет в центровете, насочен най-вече към трансфера на иновации и технологии.Сред другите важни теми бяха изпълнението на финансовите планове на центровете, рамката за държавни помощи, както и бъдещата правно-юридическа форма на центровете в България.От страна на JRC в срещата се включиха г-н Стоян Каймакчийски, г-н Карло Ризуто и др., както и г-жа Елизабет Киркорова- експерт в Главна дирекция „Регионално развитие“ на ЕК.На срещата присъства също така експертен екип на Изпълнителна агенция НОИР, ръководен от г-жа Стефка Малиновска- директор на Главна дирекция „Верификация“.

By quasar