На 05 Февруари 2020 г. в Брюксел се проведе първата за тази година работна среща в рамките на инициативата EURO QCI- „Квантова комуникационна инфраструктура в Европейския съюз“.Страната ни беше представлявана от доц. Лъчезар Георгиев-научен ръководител на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ КВАЗАР.На срещата в Брюксел, водещи експерти от държавите членки на ЕС обсъдиха напредъка по подписаната през лятото на 2019 година „Декларацията EuroQCI“ за изграждане на европейска квантова комуникационна инфраструктура.Сред водещите теми бяха актуализацията на националните законодателства на държавите членки, както и състоянието на дейностите по стандартизация в сферата на квантовата комуникация.Координатор на срещата беше г-н Паскал Мейлот – ръководител на инициативата Quantum Flagship и зам.-началник на отдел „Високотехнологични изчисления и квантови технологии“ в Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Доклади бяха изнесени от експерти на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космос“, от Европейска космическа агенция, както и от водещите бизнесорганизации Airbus и Thales.Екипът на европейската администрация представи първите идеи на ЕК за конкретни програми и мерки, чрез които да бъде финансирано разработването и внедряване на европейска квантова комуникационна инфраструктура. Чрез тяхното реализиране, Европейската комисия цели да повиши борбата с киберпрестъпността в глобален мащаб, както и да надгради цифровата автономия на Европа.

By quasar