В специално интервю за Българското национално радио доц. Лъчезар Георгиев очерта насоките за развитие на квантовата комуникация след проведена среща в НАТО.

По думите му внедряването на квантовите технологии ще позволят на страните-членки на Алианса да придобият превъзходство в случай на заплаха от използваните класически методи за криптиране на информация при пренос.

В дългосрочен план квантовото разпространение на ключове няма алтернатива, споделя доц. Георгиев. Според него квантовите компютри имат достатъчно изчислителна мощ, за да разбият съвременните методи за криптография, които са базирани на сложни за решаване математически задачи.

Срещата в НАТО беше проучвателна, на която представителите на съюзниците се запознаха с текущото състояние. България участва в инициативата за Европейска квантова комуникационна инфраструктура. Ние разполагаме със специалисти по квантова физика, криптография, квантова комуникация. Една от задачите на Центъра за компетентност Квазар е да бъдат обучени повече специалисти, включително от Министерството на отбраната, които след това ще могат да участват в проекти на НАТО.

By quasar