Днес, 19 септември, в Централата на НАТО в Брюксел се проведе среща посветена на напредъка на Алианса в областта на кванотово-комуникационните технологии. Доклади по темата представиха екипи на САЩ, Великобратания и Дания. 

От страна на България в обсъжданията участваха г-н Златин Кръстев, Заместник постоянен представител на Р България в НАТО и доц. Лъчезар Георгиев, Национален координатор на страната ни за изграждане на кваното-комуникационна инфраструктура. 

Сред водещите теми на срещата бяха ключовата роля на квантовите технологии в сферата на киберсигурността и в частност засилване на сигурността на комуникациите в Алианса. Основен фокус беше поставен също така върху необходимостта от увеличаване на инвестициите за изграждане на квантово-комуникационни мрежи, както и обмяна на знания и технологии в тази област. 

„Квантовата криптография е не просто иновативна технология, това е една революционна технология, при която разбиването на кодовете е практически невъзможно, тъй като сигурността се гарантира от свойствата на квантовите системи и принципите на квантовата физика.“-заяви доц. Георгиев, който представи напредъка на България по изпълнение на Плана на страната ни за изграждане на квантово-комуникционна мрежа.

Доклади бяха изнесени също така от Датския център по киберсигурност, Военната научно-техническа лаборатория на Великобритания, както и от Подсекретариата по отбрана за научноизследователска и инженерна дейност, САЩ.

By quasar