Последното годишно глобално проучване на McKinsey за текущото състояние на ИИ потвърждава експлозивния растеж на инструментите за генеративен ИИ (gen AI). По-малко от година след дебюта на много от тези инструменти, една трета от респондентите на годишното проучване казват, че техните организации използват редовно генериращ ИИ в поне една бизнес функция.

Очакваните смущения в бизнеса, предизвикани от ИИ, са значителни и респондентите предвиждат съществени промени в работната си сила. Те прогнозират съкращения на персонал в определени области и големи усилия за преквалификация, за да отговорят на променящите се нужди от таланти. И все пак, въпреки че използването на генеративния ИИ може да стимулира приемането на други инструменти на ИИ, изследването вижда слабо съществено увеличение в приемането на тези технологии от организациите. Процентът на организациите, които въвеждат каквито и да било инструменти на ИИ, се задържа стабилен от 2022 г. насам, а приемането остава концентрирано в рамките на малък брой бизнес функции.

Най-честата употреба на генеративния ИИ се наблюдава в областта на маркетинга и продажбите, разработването на продукти и услуги, както и операции по предоставянето на услуги.

Резултатите от проучването можете да изтеглите ТУК  чрез регистрация.

By quasar