Току що Европейският парламент одобри нейната кандидатура, с което тя официално става част от ЕК.   

Ресорът, за който ще отговаря е „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“.

На добър час!

By quasar