Български компании могат да кандидатстват в процедурите на DIANA (Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик). Подадените проектни предложения следва да се отнасят до технологии с двойна употреба – граждански и военни цели и следва да са в ниво на технологична готовност 4-7 (TRL). Крайният срок за кандидатстване е 25 август 2023 г.

Министерството на отбраната и Министерството на иновациите и растежа разработиха съвместна процедура за издаване на писма за подкрепа на фирмите, които проявяват интерес за кандидатстване. Наличието на подобно писмо за подкрепа осигурява 20% от необходимите точки за класиране.

Регистрацията на проекти за финансиране по DIANA е активнa в платформата – https://www.diana.nato.int.

Повече за условията и възможностите за кандидатстване по процедурата можете да прочетете на сайта на Министерството на иновациите и растежа.

By quasar