Европейската космическа агенция (ЕКА) организира обучение по наблюдение на Земята. В него могат да участват студенти и докторанти от инженерни специалности, включително от България. Курсът ще се проведе от 18 до 22 септември 2023 г. в гр. Осиек , Хърватия и е безплатен.

Обучението се организира съвместно с Факултета по електротехника, компютърни науки и информационни технологии на университета „Йосиф Щросмайер“ в Осиек и Министерството на науката и образованието на Хърватия.

Темите, които ще бъдат включени в курса са: въведение в системата за дистанционно наблюдение SAR, наблюдение на земната повърхност, наблюдение за земеделие, гори,  наводнения и др.

Крайният срок за подаване на документи е 21 юли 2023 г.

За кандидатстване и повече информация: https://esat.ferit.hr

За допълнителна информация: Francesco.sarti@esa.int

By quasar