Ръководителят на проекта за изграждане на QCI за България доц. д-р Лъчезар Георгиев в специално интервю за програма „Хоризонт“ на Българското национално радио:

Кога стартира Националния план за изграждане на квантова комуникация в България?

Доц. Георгиев: Националният план стартира на 1 януари 2023 г., като проект, финансиран по  програма „Цифрова Европа“. Този проект ще се изпълнява 30 месеца и неговата цел е да се изградят две пилотни демонстрационни мрежи, защитени с квантова криптография. Едната мрежа ще бъде в град София и ще свърза няколко министерства и два клона на банка. Другата мрежа ще бъде дълго трасе от София до Кулата с намерение да направим оптичен интерконектор с Гърция.

Какво означава квантовата комуникация? Това по-сигурно ли е от криптираната комуникация?

Доц. Георгиев: Квантовата криптография се различава от класическата криптография. Ползва свойствата на квантовите системи и не използва квантови компютри. Използва същите свойства на квантовата физика, както и компютрите, само че квантовата комуникация, разработена на 100 % има комерсиални продукти. Класическата криптография се базира на сложни за решаване математически задачи.

На прост език можем да кажем, че големите низове от числа могат лесно да бъдат пробити, ако има достатъчно бърз кван компютър?

Доц. Георгиев: Точно така! Тези компютри представляват сериозна заплаха за класическата криптография, тъй като тяхната изчислителна мощ е по-голяма. Напоследък все повече се демонстрира превъзходството на квантовите компютри, спрямо класическите.

Ще се обменя ли класифицирана информация ?

Доц. Георгиев: Не, засега няма да се обменя класифицирана информация, защото това е нещо сериозно. Нашата цел е да демонстрираме възможностите на тази нова технология. Квантовата криптография е най-сигурният начин за защита на информацията по време на пренос. В рамките на инициативата EuroQCI всяка държава-членка изгражда собствена квантово-комуникационна инфраструктура с идеята да има връзка между публичните администрации на всички страни-членки.

Трябва ли да се притесняват гражданите, че държавата става все по-силна в процеса на предаване на информацията?

Доц. Георгиев: Държавата и в момента борави с много класифицирана информация и това е в наша полза. Това няма как да бъде използвано срещу гражданите. Напротив, от това нещо всички ще спечелят. Втората фаза предвижда пълно мащабно изграждане на Национална квантово-комуникационна инфраструктура. Т.е., такава, която може да свърже всички полицейски управления, клонове на НАП, на военни поделения. Но, разбира се това е ориентирано и към бизнеса. Ние искаме да покажем дази нова технология, защото може да се окаже, че няма алтернатива.

By quasar