Събитието се превърна в най-големия Форум за устойчиви решения и интелигентен растеж в сферата на градската среда

В рамките на годишната конференция „Digital Sofia 2023 -The Smart City“ експертите на Център за компетентност КВАЗАР представиха плана на страната ни за изграждане на квантово-комуникационна мрежа, с фокус върху метрополитетната мрежа на град София. Тя се очаква да свърже няколко министерства в градска наземна оптична мрежа, подсигурена с квантова криптография, с което да повиши значително сигурността на комуникационните услуги за потребителите.

Форумът „Digital Sofia 2023 -The Smart City“  е част от WEBIT Summer Edition и има за цел да ускори използването на електронни и технологични услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса, сред потребителите, да насърчи иновационната екосистема посредством финансови механизми, инвеститорски мрежи и да осигури възможности за интегриране на иновациите в градска среда.

В рамките на събитието гражданите и Бизнеса, както и всички заинтересовани страни имаха възможност да получат информация за статуса на местното електронно управление и възможностите за създаване и развитие на концепцията за на „умен град“

Всяка година Форумът осигурява възможност на все повече компании от ИКТ бизнес екосистемата да вземат участие в дигиталната трансформация на икономиката на града.

Конференцията беше открита от Йорданка Фандъкова- кмет на град София, а в рамките на различните панели се включиха множество български и международни лектори и гости, сред които г-жа Милена Стойчева- министър на иновациите и растежа, Проф. Д-р Георги Димитров-председател на УС Евротръст Технолъджис АД, г-н Тери Ли- изпълнителен директор на Хуауей Технолъджис и др.

By quasar