✅ Български фирми ще могат да кандидатстват към Фонда за иновации на НАТО с бюджет от 1 млрд. евро.

🔜 Фондът ще инвестира през следващите петнадесет години в стартиращи предприятия за дълбоки технологии.

📡🔭Фондът и Ускорителят в областта на иновациите – DIANA, дават много добри възможности за финансиране на българските компании в области като изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос

By quasar