Екип на Центъра за компетентност КВАЗАР проведе работна среща с представители на Института GATE в София.

В срещата се включиха експерти от Офиса за технологичен трансфер на Квазар, както и изследователи от секторите „Квантова комуникация“, „Безпилотни летателни апарати“ и „Управление на риска“.

Борислав Банков- експерт „Бизнес развитие“ представи предстоящите дейности на Института GATE в рамките на Програмата на НАТО DIANA. През 2022 година Институтът беше избран за тестови център по пилотната програма на Алианса.

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на киберсигурността и критичната инфраструктура, включително тестове в рамките на Единния стимулационен комплекс КВАЗАР,  който е единствен на територията на страната ни.

Двете организации предвиждат също така подготовка на бъдещи съвместни проекти в областта на защита на информацията с Института по отбрана, който през 2022 г. сключи Меморандум за партньорство с Център КВАЗАР.

By quasar