На 27 Февруари 2023 г., експертите на КВАЗАР, отговорни за реализиране на дейностите по Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна мрежа, проведоха работна среща с г-жа Златина Николова-директор на дирекция „Цифрова свързаност“ в Министерството на транспорта и г-жа Ели Канева- Национален представител в Програмния комитет по Механизма за свързване на Европа (CEF), цифров сектор.

На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по Националния план, които двете институции ще изпълняват съвместно, за да демонстрират възможностите на квантово-комуникационните мрежи с фокус върху киберсигурността и гарантиране на защитата на информацията на различни критични инфраструктури. В периода 2023-2024 Център КВАЗАР ще изгради градско наземно трасе, обезпечено с квантова криптография и ще проведе обучения за служители на Министерството на транспорта, отговарящи за сигурността на информацията.

Доцент Лъчезар Георгиев- Ръководител на научния екип на КВАЗАР, представи планираните от държавата дейности, в рамките на Механизма за свързване на Европа – CEF, където предстои страната ни да закупи телескопи и да изгради две оптично-земни станции- в градовете София и Русе.  Станциите ще имат за цел да обезпечат връзка със съседните ни държави членки- Румъния и Гърция, както и да гарантират квантово-комуникационна връзка със сателита на Европейската космическа агенция, специално предназначен за нуждите на Инициативата на Европейската комисия EuroQCI.

By quasar