Месец: април 2019

Кирил Гератлиев: Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност трябва да бъдат видими и да привлекат бизнеса

Замeстник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев откриха четвъртата работна среща между бенефициентите по процедури…