Месец: януари 2019

Първата за 2019 г. работна среща на център КВАЗАР се проведе в Националния военен университет- Велико Търново

Експертите от Научния и Административния екипи на ЦК КВАЗАР се събраха на първата за тази година работна среща, която се проведе на 24. Януари на територията на НВУ „Васил Левски“…