Месец: ноември 2018

Доц. Лъчезар Георгиев: Квантовата криптография гарантира безпрецедентна сигурност при предаване на информация

Интервю на доц. Лъчезар Георгиев за радио България: Системите на КВАЗАР не само ще гарантират успешно реаване на кризисни ситуации- те ще служат за прогнозиране и превенция. Доцент Георгиев, представете…

Официално представяне на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- Квазар“

Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките, за първи път пред обществеността…